Určování úhlových vzdáleností odhadem

Pro vybrání vhodného určovacího předmětu je vhodné, soustředit se na prostředky, které máme neustále při sobě. Nejčastěji to bývá vlastní lidské tělo, konkrétně paže, dlaň a prsty. Druhou metodou odhadu je znalost uhlového rozměru fixního předmětu, nebo uhlová vzdálenost těchto předmětů. Pro praktické použití zde nejčastěji využíváme astronomická tělesa.

1. Paže, ruka, prsty

Obecně se dá říct, že 1cm ve vzdálenosti paže (cca 60 cm) má porovnávací rozměr přibližně 1°. Tento rozměr má např. nehet na prstech ruky (často mimo palce a malíčku). Vztyčený palec pak má uhlový rozměr 6° (tj. 6cm).

Vzhledem k disproporcím rozměrů různých jedinců ( s ohledem na věk, vzrůst, postižení a pod.), však doporučuji, aby si každý konkrétní vhodný "předmět" určil sám dle vlastních rozměrů končetin (příp. jiných pomůcek). Pokud si nechceme na dlani dělat značky, je každopádně vhodné najít na dlani něco, co má rozměr přibližně 1°, případně jiný rozumný rozměr, který se dá bez problémů využívat v násobcích ev. i podílech. Pak už stačí pravítkem přeměřovat velikosti prstů, délku článků,tloušťku prstu a atd.

Jistě všichni víme, že obvod kruhu či kružnice tvoří 360°.

Pro určení úhlového rozměru výseku kružnice, potřebujeme nicméně znát celkový obvod.

K tomu nám stačí znát poloměr a konstantu p.

r - poloměr

d - průměr

p (pí) -- konstanta -cca 3.14

obvod kružnice - o

o= p x 2r nebo p x d

r = délka paže od oka po zápěstí v cm (resp. po vzdálenost ve které se bude nacházet měřená část).

Obvod kružnice opsaný v této vzdálenosti bude pak mít délku : p x 2r tedy p x 2x délka paže. V případě délky paže 60cm tomu odpovídá 3.14x2x60 =376.8 cm

Rozměr 1° tedy velmi jednoduše určíme jako :obvod v cm/360, čili např. 376.8 / 360 = 1.04 cm

.... Jak jednoduché !

 

2. Astronomické tělesa

Princip, zde asi není nutno vysvětlovat, a proto raději přikročme k tabulce vhodných těles.

Astronomické těleso

Zdánlivý rozměr, rychlost pohybu

Slunce

30´ (tj. 0.5°)

Měsíc

30´ (tj. 0.5°)

rychlost pohybu - Měsíc, Slunce / hod.

15° /hod

rychlost pohybu - Měsíc, Slunce / min.

15´ (úhl. minut)/min


Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x