Mezinárodní vlajkový kód

Vlajka

Písmeno

Význam

A

Mám pod hladinou potápěče, držte se zdaleka a plujte pomalu

B

Nepřibližujte se (držte se daleko ode mě), manévruji s obtížemi

C

Ano

D

Nepřibližujte se (držte se daleko ode mě), manévruji s obtížemi

E

Měním kurs vpravo

F

Mám havárii, nemohu pokračovat v plavbě

G

Potřebuji lodivoda (u rybářských plavidel v lovných oblastech - vleču sítě)

H

Mám lodivoda na palubě

I

Měním kurs vlevo

J

Mám požár a nebezpečný náklad na lodi, držte se zdaleka ode mě

K

Přeji si s vámi navázat spojení

L

Okamžitě přerušte plavbu

M

Má loď přerušila plavbu a nepohybuje se vůči vodě (neoficiální, ale běžně užívaný význam - mám na palubě lékaře)

N

Ne

O

Muž přes palubu

P

(v přístavu) - všechny osoby se nahlásí na palubě, loď se chystá vyplout
(na moři) - moje sítě zachytily o překážku (používané rybářskými pravidly)

Q

Mé plavidlo je zdravé a žádám o právo možnosti pohybu

R

 

S

Mé stroje pracují vzad

T

Držte se daleko ode mě, vleču sítě ve dvojici

U

Směřujete k nebezpečí

V

Potřebuji pomoc

W

Potřebuji lékařskou pomoc

X

Přerušte provádění svých záměrů a sledujte mé signály

Y

Vleču svoji kotvu

Z

Potřebuji vlečnou loď (u rybářských plavidel v lovných oblastech - vyhazuji sítě)

 

desetinná čárka, rozuměl jsem správně

 

první opakování, nahrazuje první vlajku ve vyvěšené zprávě nebo opakuje první vlajku (sérii vlajek) ve vyvěšené zprávě

 

druhé opakování, nahrazuje druhou vlajku ve vyvěšené zprávě

 

třetí opakování, nahrazuje třetí vlajku ve vyvěšené zprávě

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

0

 

Kombinace vlajek:

AC = opouštím loď

CN = nejsem schopen pomoci

JL = ohrožujete se najetím na mělčinu

LR = Písčiny (mělčiny) nejsou nebezpečné

AE = musím opustit loď

DV = driftuji

JW = mám díru v lodi

LS = Písčiny (mělčiny) jsou nebezpečné

AN = potřebuji doktora

EF = signál odvolání mayday/SOS

KN = nemohu vás vzít do vleku

MF = Doplujete ke mně kursem ...

BR = potřebuji helikoptéru

FA = udáte mi polohu ?

KN1 = KN +, ale vyžádám pro vás okamžitou pomoc (číslo upravuje nebo doplňuje její původní význam)

MG = Měl byste plout kursem ...

CD = potřebuji okamžitou pomoc

GW = muž přes palubu, podniknete akci k jeho záchraně

LN = Světlo (jeho název následuje) zhaslo

NC = Jsem v nebezpečí a potřebuji okamžitou pomoc

CJ = potřebujete pomoc ?

JI = najela vaše loď na mělčinu ?

LO = Nejsem na své správné pozici (užívá se na majákové lodi)

NF = Blížíte se do nebezpečí

NG = Jste na nebezpečném místě (pozici)

QQ = Vyžaduji lékařské "odbavení"

RU = Držte se daleko ode mě, manévruji s obtížemi

YU = Chystám se s vámi komunikovat ve významu Mezinárodního signálního kódu

PD = Vaše navigační světla nejsou viditelná

QT = Pluji vzad

SO = Měl byste okamžitě zastavit svou loď

YZ = Následující slova jsou v prostém jazyce (ne v kódu)

PP = Vyhněte se mi zdaleka (držte se daleko ode mě)

QU = Kotvení zakázáno

UM = Přístav je uzavřen

ZL = Váš signál byl přijat, ale nepochopen (nerozuměl jsem)

QD = Pluji vpřed

QX = Žádám o povolení ke kotvení

UP = Naléhavě žádám o povolení k vjezdu do přístavu. Jsem v nouzi.

 

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x