Průkazy k vedení sportovních a rekreačních plavidel vydávaných v ČR

 
Ministerstvo dopravy České republiky (MDČR)   Státní plavební správa (SPS)   Info WEB MDČR   Info WEB SPS
 
 

MDČR – Ministerstvo dopravy České republiky

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty:

Rozsahy oprávnění:

1. velitel námořní jachty pobřežní plavby “C“
- opravňuje k vedení námořní jachty do 16m délky a do vzdálenosti 20 NM od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice. Je to nejrozšířenější český průkaz využívaný k pronájmu lodí v zahraničí.

2. velitel námořní jachty mořské plavby “B“
- opravňuje k vedení námořní jachty do 24m délky a do vzdálenosti 200 NM od pobřežní linie

3. velitel námořní jachty oceánské plavby “A“
- opravňuje k vedení jachty do 24 m délky bez omezení vzdálenosti

Držitel toho průkazu není oprávněn k vedení rekreační jachty. ( lodě určené pro charter nejsou rekreační jachty )


Průkaz způsobilosti k vedení rekreační jachty:

- opravňuje k vedení námořní jachty do 12m délky a do vzdálenosti 12 NM od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice

Držitel toho průkazu není oprávněn k vedení námořní jachty. Prakticky tedy nelze uplatnit pro charter.Doklady a náležitosti potřebné k vydání průkazu:

Námořní jachta oprávnění „C“

- žádost s osobními daty žadatele
- úspěšně složenou teoretickou zkoušku ( písemná i ústní)
- úspěšně složenou praktickou zkoušku na moři doloženou praxí v délce námořní plavby minimálně 100 NM pod dohledem velitele jachty (lodní   deník, jachtařská knížka,potvrzení o praxi – výcvikové středisko) NEBO doložení průkazu způsobilosti MPZ 2 (C) (vydaným SPS) a doloženou   praxi v délce námořní plavby minimálně 500 NM (lodní deník, jachtařská knížka)
- osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
- platný omezený průkaz radiotelefonisty (VHF), nebo vyšší, vydaný ČTU nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU - dle novely vyhlášky ze dne 15.6.2013 již není VHF průkaz k vydání kapitánského průkazu vyžadován
- minimálně 18 let věku
- zaplacený správní poplatek 500,- Kč
- 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.
- k obnovení průkazu po 5-ti letech je potřeba doložit uplutých 500Nm ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5-ti letech.

Námořní jachta oprávnění „B“

- žádost s osobními daty žadatele
- doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
- doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1 000 Nm ve funkci velitele jachty a 1 500 Nm pod dohledem velitele jachty (lodní deník,    jachtařská knížka)
- úspěšně složenou teoretickou zkoušku ( písemná i ústní)
- osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
- platný všeobecný průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší,vydaný ČTU nebo jiným telekomu- nikačním úřadem členského státu EU
- minimálně 18 let věku
- zaplacený správní poplatek 500,- Kč
- 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Námořní jachta oprávnění „A“

- žádost s osobními daty žadatele
- doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
- doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 5 000 NM ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 NM od pobřežní linie
- úspěšně složenou teoretickou zkoušku ( písemná i ústní)
- osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší než 3 měsíce
- platný všeobecný průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší,vydaný ČTU nebo jiným telekomu- nikačním úřadem členského státu EU
- minimálně 18 let věku
- zaplacený správní poplatek 500,- Kč
- 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Doba platnosti průkazů je 5 let u průkazu pro vedení námořní jachty.

Rekreační jachta

- žádost s osobními daty žadatele
- úspěšně složenou teoretickou zkoušku ( písemná i ústní)
- úspěšně složenou praktickou zkoušku na moři doloženou praxí v délce námořní plavby minimálně 100 NM pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka,potvrzení o praxi – výcvikové středisko) nebo doložení průkazu způsobilosti MPZ 2 (C) (vydaným SPS) a doloženou praxi v délce námořní plavby minimálně 500 NM (lodní deník, jachtařská knížka)
- osvědčení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním lékařem, ne starší než 3 měsíce
- platný omezený průkaz radiotelefonisty, nebo vyšší,vydaný ČTU nebo jiným telekomu- nikačním úřadem členského státu EU
- minimálně 18 let věku
- zaplacený správní poplatek 500,- Kč
- 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

nebo

- žádost s osobními daty žadatele
- doložený platný průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty
- doložené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti vystavené obvodním lékařem, které není starší než 3 měsíce
- zaplacený správní poplatek 500,- Kč
- 2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Doba platnosti průkazu pro rekreační jachtu je 10 let.

_________________________________________________________


SPS – státní plavební správa

Vůdce malého plavidla (VMP) a mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ)

Opravňuje k vedení malého plavidla max. délka 20m.


Existují tyto základní způsobilosti:

M20 Pro věkovou kategorii 16 - 18 let. Oprávnění k vedení motorového člunu o výkonu motoru do 20 kW. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
M100 Pro věkovou kategorii nad 18 let. Motorový člun o výkonu motoru do 100 kW. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
M Pro věkovou kategorii nad 18 let. Motorový člun s neomezeným výkonem motoru. Musíte vykonat teoretickou i praktickou zkoušku, při níž se ověřuje schopnost ovládání plavidla

 

Pokud splníte některou z výše uvedených způsobilostí, můžete získat doplňkové oprávnění pro vedení plachetnice:
S20 Pro věkovou kategorii 16 - 18 let. Oprávnění k vedení plachetnice o celkové ploše plachet 20 m2. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
S80 Pro věkovou kategorii nad 18 let. Plachetnice o celkové ploše plachet do 80 m2. Musíte vykonat teoretickou zkoušku.
S Pro věkovou kategorii nad 18 let. Plachetnice bez omezení celkové plochy plachet. Musíte vykonat teoretickou i praktickou zkoušku, při níž se ověřuje schopnost ovládání plavidla

 

Držitelé výše uvedených způsobilostí se mohou rozhodnout, na kterých vodních cestách budou plout:
Oblast I Pro věkovou kategorii nad 16 let. Vnitrozemské vodní cesty (v České republice a v Evropě tam, kde to není zakázáno). Toto oprávnění získáte na základě žádosti bez další zkoušky, pokud splníte alespoň základní část zkoušky - tj. získáte oprávnění k vedení motorových člunů (M20 nebo M100 nebo M).
Oblast C Pro věkovou kategorii nad 18 let. Plavba na moři do 0,75 námořní míle od břehu nebo pobřežních ostrovů za dne, kdy síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřesáhne 1,2 m. Toto oprávnění získáte, pokud splníte alespoň základní část zkoušky - tj. získáte oprávnění k vedení motorových člunů (M100 nebo M) a vykonáte teoretickou zkoušku.Doklady a náležitosti potřebné k vydání průkazu:

 • žádost o vydání plavebního dokladu. Formuláře naleznete ke stažení na webu SPS.
 • lékařský posudek
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • 2 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok,
 • správní poplatek 350,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách (výše uvedené kategorie, oblast I) nebo 450,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla v příbřežní plavbě na moři (výše uvedené kategorie, oblast C)
 • v případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.
 •  

  Kapitánské průkazy   l   Školící středisko  l   Kapitánské kurzy


  Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
  EUROMARINA 2010
  Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
  x