Atmosfera ziemska i jej skład

Atmosfera ziemska to gazowa powłoka, która otacza powierzchnię globu. Powłoka ta sięga w przybliżeniu odległości 560 km, przy czym większość masy gazów (co do ciężaru) znajduje się w jej najniższej warstwie. Blisko 50% całkowitej masy znajduje się na wysokości do 5 500 m. W górnych warstwach atmosfery, w których porusza się większość sztucznych satelitów, koncentracja cząstek jest właściwie minimalna.

Masa gazów przy powierzchni nie jest odczuwana przez organizm ludzki. Spowodowane jest to przeniesieniem zewnętrznego ciśnienia na masę wewnątrz ciała, w wyniku którego wytwarza się ciśnienie tożsame z zewnętrznym. Częściowo można obserwować ciśnienie przy szybkim pionowym ruchu np: skok ze spadochronem, jazda samochodem po górach, itp. Dla dokładniejszego zobrazowania masy słupu powietrza nad nami, można posłużyć się dostępniejszym mechanizmem - swobodnym nurkowaniem (na wdechu, bez przyrządów wyrównujących ciśnienie) na głębokość 10 m. W tych watunkach na m2 oddziałuje ciśnienie  odpowiadające w przybliżeniu masie 10 ton (powierzchnia ludzkiego ciała to w przybliżeniu 2 m2). Ciśnienie (podciśnienie) to  odpowiada w przybliżeniu ciśnieniu atmosferycznemu na powierzchni.

Podstawowymi składnikami ziemskiej atmosfery są azot i tlen, częściowo argon i dwutlenek węgla. Pozostałe gazy występują w mniejszym rzędzie, jak pokazuje tabelka:

 

Substancja

%

Azot (N2)

78.08

Tlen (O2)

20.95

Argon (A)

0.93

Dwutlenek węgla(CO2)

0.03

Neon (Ne)

18.18 x10-4

Helium (He)

5.25 x10-4

Metan (CH4)

2 x10-4

Krypton (Kr)

1.14 x10-4

Tlenek azotu (N2O)

0.5 x10-4

Wodór (H2)

0.5 x10-4

Xenon (Xe)

0.087 x10-4

Ozon (O3)

0-0.07 x10-4

Dwutlenek siarki (SO2)

0-1 x10-4

Dwutlenek azotu (NO2)

0-0.02 x10-4

Jod (I2)

ilości śladoweí

Chlorek sodu (NaCl)

ilości śladowe

Amoniak (NH3)

0-ilości śladowe

Tlenek węgla (CO)

0-ilości śladowe

Pionowy podział atmosfery:

Troposfera

Najniższa część atmosfery. Zawiera 99% masy powietrza i całą atmosferyczną wilgoć. Jest ważna dla rozwoju pogody. Dosięga wysokości 8-15km (na biegunach do 8km, w rejonie równika aż 18km). Rozpiętość temperatury zmienia się w granicach od +17°C do -52°C. Od kolejnej warstwy jest oddzielona tropopauzą.

Tu przedstawiamy  tabelkę, która pokazuje zależność ciśnienia i temperatury od wysokości nad poziomem  morza (w idealnych warunkach).

Stratosfera

Znajduje się nad troposferą i dosięga wysokości 50 km. W porównaniu z poprzednią warstwą nie obserwujemy tu wigotności, a gęstość jest zauważalnie mniejsza. W warstwie tej, w przeciwieństwie do poprzeniej, dochodzi do wzrostu temperatury, aż do poziomu około -3°C. Wzrost ten jest spowodowany absorbowaniem promieniowania UV właśnie w tej warstwie. Również tutaj znajduje się atmosferyczny ozon. Od kolejnej warstwy jest oddzielona stratopauzą.

Mezosfera

Zaczyna się na wysokości ok 50 km a kończy ok 85 km. W warstwie tej temperatura ponownie zaczyna spadać, aż do poziomu -93°C. Substancje, dzięki promieniowaniu słonecznemu, znajdują się tu w ekscytowanym stanie. 

Termosfera

Najwyższa warstwa atmosfery dosięgająca wysokości ok 600 km nad powierzchnią planety. Temperatura zaczyna tu ponownie wyraźnie wzrastać w związku z silnym promieniowaniem słonecznym. Jej poziom dosięga aż 1 700°C, jednak w związku z minimalną gęstością oddziaływanie cieplne na inne ciała jest minimalne.

Tą warstwą masa, znajdująca się w otaczającej Ziemię powłoce, nie kończy się, niektóre substancje przekraczają granicę 1000 km. Jednak gęstość tych obszarów jest praktycznie identyczna z gęstością w przestrzeni międzyplanetarnej.

 

   Touto vrstvou hmota nacházející se kolem obalu země sice nekončí. Některé látky přesahují hranici 1 000 km, ale hustota této oblasti je téměř identická s hustotou v meziplanetárním prostoru.

Wyszukiwarka l Chorwacja l Mariny  l Pogoda w Chorwacji l Pogoda w grecji l Meteorologia l Mapa stron
EUROMARINA 2010