Historie antického Řecka

 Jedním z největších paradoxů historie je, že váhavý nástup evropské civilizace - rozvoj prvních městských států - nastal na osamoceném ostrově na jihu Egejského moře bez větších zdrojů kovových rud a ne na rovinách ve střední Evropě. Zatímco ostatní Evropa plýtvala energií ve vzájemných válečných sporech, na Krétě se vyvinula (na svou dobu) mírumilovná společnost založená na zemědělství a obchodu.

   Historie Řecka sahá do dob lovců z doby kamenné. Později zde přišli první farmáři a civilizace minojských a mykénských králů. Následovalo období invazí a válek - známých jako "Tmavé období - doba temna". Kolem roku 1.100 p.n.l. Kréta zažila invazi národa Dórů, který přišel ze severu a rozšiřoval se podél západního pobřeží. V období mezi 500-336 p.n.l. bylo Řecko rozděleno na malé městské státy, které pozůstávali ze správního města a přilehlého okolí.

 

6000 - 2900 p.n.l.

Neolitické období

2900-2000 p.n.l.

Ranní doba bronzová

2000-1400 p.n.l.

Minojské období

1600-1100 p.n.l.

Mykénské období

1100-750 p.n.l.

Doba temna

750-500 p.n.l.

Archaické období

500-336 p.n.l.

Klasické období

336-146 p.n.l.

Hellenistické období

 

Neolitické období (6000  -  2900)Ranní doba bronzová (2900  -  2000) - Je obdobím starověku, kdy se začala rozšiřovat metalurgie a zejména výroba bronzu pro produkci nástrojů, zbraní a obřadných předmětů.Minojské období (2000  -  1400 p.n.l. ) - Civilizace bronzové doby s centrem na ostrově Kréta se. Pojmenována byla po legendárním králi - Minoovi (Minos).
Dnes rozdělujeme minojskou civilizaci na tři období : ranně minojské (cca. 3.000-2.000 p.n.l.), střední minojské (cca. 2.200-1.500 p.n.l.) a pozdní minojské období (1.500-1.000 p.n.l.).Mykénské období (1600  -  1100 p.n.l.) - Období vysoké kulturní úrovně, ve kterém se vytvořil základ následujících hrdinských mýtů. Pojmenování nese po Mykénském království, při jehož vykopávkách došlo k nálezu obdivuhodných zlatých předmětů. mykénské období bylo přerušeno rozsáhlou destrukcí v průběhu "Doby temna".Doba temna (1100  -  750 p.n.l.) - Období mezí pádem mykénské civilizace a přechodem na nové písmo v 8. nebo 7. století p.n.l. Po Trójské válce prošla mykénská civilizace obdobím válek, země byla oslabena a nakonec ovládnuta Dóry. Existují domněnky, že devastaci Mykénské kultury výrazně napomohlo zvládnutí výroby železa ze strany Dórů, kteří přišli ze severu s železnými zbraněmi. Ostatní to dávají za vinu vnitřním rozporům, vzpourám. Pravdou asi bude spojení obou faktorů.Archaické období (750  -  500 p.n.l.) - Období ve kterém jsou počátky řeckého monumentálního sochařství a jiných oborů ve kterých se prosazovalo přirozené zobrazování lidského těla. V průběhu archaického období došlo k největšímu rozšíření nových polických forem - městských států. Zároveň vzrůstala aristokracie a začala kolonizace jižní Itálie a Sicílie.Klasické období (500-336 p.n.l.) - Klasické období starého Řecka se váže na období mezi  roky 500 p.n.l., kdy se Řekové začali dostávat do konfliktu s Persií na východě a smrtí makedonského krále Alexandra Velikého v roce 323 p.n.l. V tomto období dosáhlo Řecko největší politické a kulturní váhy :rozvinutí demokratického systému vlády pod aténským státníkem Periclem, výstavba Pantheonu na Akropoli, vznik Sofoklových, Aeschylových a Euripidových Tragédií, založení Sokratovy a Platonovy filozofické školy.Hellenistické období (336-146 p.n.l.) - Období mezi dobitím Perské říše Alexandrem Velikým a ustanovením římské nadvlády, ve kterém řecká kultura a vzdělání dominovali nad středomořím a Malou Asií. Nazývá se hellenistickým (řeckým - Hellas = Řecko), aby se odlišilo od "hellénské" kultury v klasickém období.

 

Vyhledat loď l Kapitánské kurzy l Kapitánské průkazy l Počasí Chorvatsko l Počasí Řecko l Meteorologie l Pojištění kauce l Partneři l Mapa stránek I Chorvatsko apartmány
EUROMARINA 2010
Chorvatsko apartmány I ShoreHotel I Windsurfing l eShop4U l MujAndilek
x